Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ampersbudskap.se/public_html/wordpress/wp-includes/post-template.php on line 265

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ampersbudskap.se/public_html/wordpress/wp-includes/post-template.php on line 265

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ampersbudskap.se/public_html/wordpress/wp-includes/post-template.php on line 265

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ampersbudskap.se/public_html/wordpress/wp-includes/post-template.php on line 265

21 maj 1999: Dagboken

20160122_161745fb

Nära att förstå livets mening

En gång räddade Chreel deras åtagande i sista minuten. Det berättar Amper i ett samtal med Jorun och Chreel.

 

—— ooOO – OOoo ——

 

Jorun, som Göran Hägglund kallas av själarna i de andra dimensionerna, fick följande under en meditation: Jag följde Chreel till en järnvägsstation, hon skulle fara någonstans. När hon skulle gå upp på tåget sade jag till henne:
”Nu när du åker är jag inte kvar när du kommer tillbaka”.
”Jag är tvungen att fara”, svarade hon och gick upp på tåget.

Amper (alltid kursiv): –Det var så att Jorun hade rätt.

Jorun: Chreel, du känner att du är tvungen att fara. Du vill detta. Som jag känner det behöver du släppa känslan av rädsla för det som kommer. Vi behöver inte ha något skrivet. Skaparen sköter allt åt oss. Jag säger inte vad du skall ha och vad du skall göra. Men jag säger det i alla fall. Ha tillit till honom.
Är detta rätt Amper?

– Ja, Jorun det är så rätt. Chreel, det är så att du har räddat ert åtagande igen. Det var i sista minuten. Jorun förstår inte ibland. Ni är så nära varandra att ni är som en.

Chreel: Vad var det jag räddade i sista minuten?

– Det vet Jorun.

Sista minuten?

– Det var så att ni bara gick er väg. Ni pratade inte med varandra. Var för sig tänkte ni att ni klarar det själv. Det är nu utrett.

Jorun: Jag förstår nu vad det betyder att förråda.

– Ja, nu förstår du äntligen.

Jorun: På tal om att förråda, var det en kvinna som för länge, länge sedan förrådde dig, Amper?

– Ja, det var min egen kvinna.

Jorun: Jag tyckte att jag endast hade del två av en bok. Hade jag inte del ett?

– Del ett är för två tusen år sedan, del två är nuet.

Har vi kontakt?

– Ja, Amper är här. Ni har varit nära att förstå livets mening.  Igår kväll när ni pratade om livets mening var ni nära. Ni är så nära att ni inte förstår. Ni har vetat det hela tiden. Det är nu så att ni vet vad ni sökt efter. Be om att gå vägen rätt.
Nu får ni önska er något.

Jorun: Om det var rätt det jag tänkte på önskar jag att du säger det till Chreel. Var det inte rätt så gör det ingenting.

– Det visste jag.

Chreel: Jag önskar att få veta vad Jorun skulle säga.

– Det visste jag. Det är som Jorun tänker.

Jorun: Mitt försvar är att vi plockar våra tankar från det vi kallar verkligheten.

–Ja, det är rätt.

Nanthes är nu här: –Ni har gjort något ingen annan gjort tidigare. Ni har räddat jorden från undergång. En gång förstår ni. Ni går min väg. Ni har spräckt bubblan. Med min hjälp får ni nu vara Kristusenergin. Ni går nu vägar som han gick. Det är så att ni nu är utsatta för en annan energi.

Jorun: Skall vi fortsätta?

– Nej.

Jorun: Är allt som idag skrivits från dig, Nanthes och från dig, Amper?

– Ja, allt är från oss.

 

Tidigare inlägg  •  Nästa inlägg

”Ni är så nära varandra att
ni är som en.”

 

 

 

 

”Ni har varit
nära att förstå
livets mening.”

 

 

 

 

 

”Det är nu så
att ni vet vad ni
sökt efter. Be om
att gå vägen rätt.”

 

 

 

 

”Ni har räddat
jorden från undergång.”