2 maj 1999: Sagt av Amper

2015-03-24 14.43.09

Amper: ”Allt vi vill är att få jorden att vakna”

 

—– ooOO – OOoo —–

 

Ett långt budskap med deras uppgifter i detta liv gavs till Jorun och Chreel den 2 maj 1999:

Orden du får är en stor gåva som ges till den som kan ta ansvaret. Det är ett stort ansvar som det gäller att hantera rätt. Det kommer från högre makter att ge budskap till människor som kan ta del av det sagda.

Var därför mycket ödmjuk och tacksam om du får den gåvan! Missbruka den inte för då tas den ifrån dig!

Tänk på att du är skaparens tjänare som fått det stora förtroendet att förmedla en högre kunskap. Du är utvald och vi ställer höga krav på dig. 

Vi litar på dig!

Vi älskar dig!

Glöm aldrig det!

Vägarna har varit många och krokiga, men nu är ni på väg hem och skall förenas med oss, som är ni och vi.

I nuet finns allt som varit och allt som blir. Om du följer din själ och ditt hjärtas väg är allt gott och kärlek. 

Ta det du tycker är prövningar som erfarenheter du ska lära av. 

Känn all den kärleksenergi som finns runt dig och som ger dig beskydd. Lita på att du aldrig är ensam.

Alla dina osynliga vänner finns hos dig. När du kan släppa taget om det förflutna och inte låter dig stressas av framtiden, då lever du i ett nu och kan träda in i den okända världen.

Då upplever du ett stort äventyr.

Kärlek är det som är, som alltid har varit. Ni har alltid haft det med er även om ni missbrukat det många gånger. Men bortom, bortom fanns det i er äventyrliga värld.

Ni har varit med som ljusa irrbloss över hela universum i all er tid. Glidit fram på er kärleks väg, samtidigt letande efter nya mål för ert uttryck efter fullkomlighet.

Nu kan ni äntligen manifestera det i er illusion, det som finns i er verklighet hos oss, ert sanna och rätta jag. Det som är ni och vi och ett.

Vänta inte, låt själarna ge utlopp för sina kunskaper. Ge allt ni kan till varandra och människorna som ofta har sagts. En dag förstår ni. När ni skriver kommer detta fram.

Allt inom er och era högre jag har talat till er gång på gång. Ni är klara sedan länge.

Vi går sida vid sida och ger energi, till allt som behövs. Ni är underbara, sedan urminnes tider har ni varit utsedda för detta ni nu står inför, ni vet det så väl, ta språnget nu. 

Jorun och Chreel, ni är våra utsända som hjälper jorden och människorna till en bättre framtid. 

Ja, hela universums väl och ve vilar på era axlar. Ibland känns det tungt, det är därför ni dröjer. Men ni vet att det också måste göras. Vi älskar er och står vid er sida hela tiden. Vet om det ni båda. 

Människan söker efter meningen med livet och varför vi lever. Meningen är att söka sitt inre och finna rätt väg. Människan vill även att allt skall förstås och bli klarlagt på en gång, hon förstår inte att allt bör göras stegvis. Efterhand som stegen är avklarade blir det som att dö en smula. 

En bit av den nya människan träder fram. När den nya människan så småningom förstår är det lättare att gå vidare. Det är inte lätt att gå vägen. Vägen är rak men det finns otaliga vägskäl, det är inte lätt att stå vid korsningarna, se och förstå.

Varje människa väljer själv!

Det är vår fria vilja.

Du finns, en stjärnornas själ vid sidan av en annan själ, med trådar av silver flätade i varandra. Allt i universum går igenom dessa själar som en.

Tidernas flöde går som en ljus ton genom tid efter tid. Allt finns samlat till en aura av kärlek, ljus och flöde.

Inget kan bryta dessa silvertrådar som har funnits från första andetaget och som finns i evighet.

Som skaparen sa ikväll, han har skymtat en bit av sig själv och skall snart se sig i all sin gudomlighet när han vet att allt bara är kärlek. Meningen som fanns från sin början.

Allt vi vill är att få alla på jorden att vakna. Slänga skygglapparna som suttit fast i eror efter eror. 

Se er omkring, upptäck det som finns omkring er. Ni är inte ensamma, jag tillhör ju allt och alla, är ett med helheten.

Äntligen har fjällen fallit från dina ögon, äntligen ser du det du inte sett liv efter liv.

Hur många inkarnationer har gått innan detta uppenbarades? Hur mycket har du lidit? Lidit alldeles i onödan för dessa skygglappars skull.

Ta nu steget till din egen fulländning. Släng all rädsla och känn dig fri, fri från bojor som egentligen aldrig funnits, bara varit där av din egen rädsla.

Låt känslan bubbla i hela din kropp och hela ditt sinne. 

Bli lycklig! Bli fri!

Ni lever bland människorna och skall så göra ett bra tag till. Ibland har ni helt beskydd men får tänka på att tala är silver, tiga är guld. Det finns en väg mellan silvret och guldet, det kommer en dag efter dagen. 

Er uppgift är att få människorna att inse att hon är mer än människa. 

Lyft henne över sitt mänskliga jag. Att vara siare är inte lätt, var försiktig med profetior.

Ni vet själva bäst vad ni skall och bör göra. Det högre talar till det högre inom er, lyssna noga så gör ni det rätta.

Att delge och få medmänniskorna att förstå kärlekens innebörd kommer inte att bli lätt. Att kärleken är villkorslös, utan krav. Den kräver aldrig beräkningar, inga förväntningar som ”ger du mig detta ger jag dig det samma tillbaka”. Annars är kärleken ett minne blott.

Kärleken till allt är en stor svårighet eftersom de flesta är fast i sin sinnesvärld.

Ni har fått den yttersta gåvan i denna inkarnation. Ni har öppnat er för kärlekens innersta väsen genom mycket arbete med att ta över kontrollen av ert yttre jag. Det är det inte många som orkar med. Men med stor varsamhet och ödmjukhet kommer ni att väcka många fler att se vad de kan åstadkomma genom att ändra tankarna och vad den kraften och önskan kan göra för deras själ.

Lycka till! Universum är med er.

Var som ni är så blir allt bra. Det som ser svårt ut reder sig, vi finns hos er hela tiden. Börja skriva så kommer mycket. Ni lever i en värld bredvid vår som också är er. Känn att vi är med er. 

Det är svårt att komma igenom.

 

Fotnot: Denna text skrevs av Chreel, som numera är avliden, och är troligtvis en sammanfattning av budskap som kan ha kommit till henne på olika sätt och från olika håll. Det troligaste är dock att budskapet kom från Amper.

Tidigare inlägg  •  Nästa inlägg

”I nuet finns
allt som varit
och allt som blir.”

 

 

 

 

 

 

”Ni har varit med
som ljusa irrbloss över hela universum
i all er tid.”

 

 

 

 

 

 

”Ni är våra utsända som hjälper jorden och människorna till en bättre framtid.”

 

 

 

 

 

 

”Meningen är att söka sitt inre och finna rätt väg.”

 

 

 

 

 

 

”Allt vi vill är att få alla på jorden att vakna.”

 

 

 

 

 

 

”Ta nu steget till din egen fulländning.”

 

 

 

 

 

 

”Er uppgift är
att få människorna att inse att hon är mer än människa.”

 

 

 

 

 

 

”Ni har fått den yttersta gåvan i denna inkarnation.”