30 april 1999: Dagboken

20140116_154159fb-green

”Våra högre själar hjälper oss”

Svårtydbara budskap i form av drömmar, bilder och syner börjar komma till Göran och Chreel. .

 

—— ooOO – OOoo ——

 

När Chreel och jag började vårt arbete tillsammans med våra högre själar, som försökte föra oss på rätt väg, fick vi massor av drömmar, budskap och syner. Vi fick mycket hjälp, men det var vi själva som bestämde över oss själva. Detta var vår lärare mycket noga med.

Dessa drömmar, syner och budskap var väldigt svåra att tidsbestämma. En gång fick vi orden: Tidsströmmarna är kompakta och korsar ständigt varandra.

Det kändes som veck i tiden. Det är svårt när det ständigt kommer ord och meningar. Vi fick klara ut detta så gott vi kunde, det var ibland nästan omöjligt.

Bland det första som kom var detta:

Tiden är inne för er att öppna dörrarna till era inre kunskaper och handlingar. Därför är vi här nu.

Ni har aldrig förrått Jesus, men ni har gjort andra fel och missbrukat er ställning med makten ni hade då. Ni måste ta allt ni får. Där finns många goda gärningar, Klarar ni inte det får ni sluta samarbetet nu.

Ni har båda fått ett starkt psyke, så ifrån oss är ni starka nog att se allt som det är. Ni vill det själva så se det från det rätta perspektivet, inte från den plattform ni står på nu.

Meditera tillsammans så kommer den inre harmonin och balansen till er. Vill ni fortsätta med oss kommer mycket att uppenbaras. Arbeta på det, vi följer er med kärlek.

Ni kan fråga oss om allt. Det vi kan får ni svar på. Låt bara inte det som varit förgifta något i det nuvarande. Då blir det fel.

Det finns så mycket ni inte kan se och förstå, känn det med hjärtat och grubbla inte med hjärnan. Då vet ni de sanna svaren inom er.

Arbeta på tilliten och släpp alla tankar som vill analysera till sant eller osant. Lev i nuet och ta till er det som öppnas med kärlek och tillit så blir ert liv rikt och kärleksfullt.

Ni får en finare energikropp som inte besudlas av dåliga energier. Då kan vi lättare nå in till er och hjälpa till att öppna den kunskap ni har med er från tidigare existenser. Ni kommer att se allt klarare och förstå varför.

Ni lever i cykler. Det vi talar om nu är tiden då ni gick in i Fiskarnas tecken. Cirka 2000 år har förflutit. Nu går vi in i Vattumannen. Det som hände då, händer nu omvänt. Därför är tiden inne att öppna just den kunskapen.

Den eran som nu gått har ni inkarnerat många gånger. Ni har fått vetskap om er tids samvaro från urminnet. Det är en annan aspekt av er vandring på jorden.

Ni tillhör en stor grupp. Många har ni gemenskap med, men urkärnan är den vi arbetar med nu tillsammans med er. Förväxla inte verkligheten med er fysiska tillvaro nu.

Ni är alla omfattade av en stor kärlek och tillhör skaparen.

En dag kommer ni att se allt med andra ögon. Just nu är känslokroppen för mycket dominerande. Därför ser ni inte klart. Klarseendet kommer i etapper till er och då förstår ni.

Ni är inneslutna i en stor själ som delar sig och går ner i fysisk tillvaro i olika människor samtidigt. I sinnesvärlden ser ni inte detta, utan räknar bara med det egna jaget när ni i själva verket är sammanslutna med flera andra jag, både ovan och nedan.

Ögonblick av tvivel kommer alltid att finnas. Era sinnen kan ni inte helt komma ifrån. De behövs i jordelivet men ert högre jag pockar ständigt på uppmärksamhet. När det väl har öppnats, tänk på att vi är ni och ni är vi.

Det vi ger till er just nu är ju sådant ni redan vet. Vi hjälper bara till att få fram det i medvetandet.

Ni är båda komna dithän att ert liv bakåt och ert liv framåt skall delgivas er så ni kan förstå att allt är beslutat sedan långa tider bakåt. Därför har ni kopplats samman nu för att få fram det samtidigt när det berör tiden på 2000-talet.

Ni vet vad som väntar er då förberedelserna för detta liv har pågått i 2000 år och skall bli ett medvetet uppenbart nu. Ni prövas hela tiden så låt tilliten få en framstående plats i ert hjärta.

Ert nästkommande liv blir betydelsefullt för de barn som skall bli era. Innerst inne i ert medvetande känner ni till det och förbereds även för mänskligheten. Gå vägen tillsammans, hela vägen. Ni behöver varandras stöd och tillit. Viktigt är att hela tiden ha i minnet att vi älskar er och finns vid er sida som stöd och uppvaknande.

 

Tidigare inlägg  •  Nästa inlägg

”Tidsströmmarna är kompakta och korsar ständigt varandra”

 

 

 

 

 

”Tiden är inne för er att öppna dörrarna till era inre kunskaper och handlingar.”

 

 

 

 

 

”Se det från det rätta perspektivet, inte från den plattform ni står på nu.”

 

 

 

 

 

”Då kan vi lättare nå in till er och hjälpa till att öppna den kunskap ni har med er från tidigare existenser.”

 

 

 

 

 

Ni vet vad som väntar er då förberedelserna för detta liv har pågått i 2000 år.”