Ampers manifest

20140212_180637fb

Vi kan förbereda oss för det som kommer

Men från djupet av andra dimensioner, dimensioner vi inte ens kan börja att förstå, hörs en röst, Ampers, som uppmanar oss att förbereda oss. Att göra vad vi kan för att minska effekten av den kommande katastrofen. För när vi klarat  svårigheterna kommer vi att leva i samförstånd och harmoni med varandra.

Denna avlägsna röst vägleder oss både till den förberedelse som krävs och till en inre frid, bara vi öppnar oss

Varje sekund på jorden är en dyrbar gåva. I våra dagliga liv uppmanas vi att ge tillbaka, att tjäna, att ta hand om oss själva och varandra så att mänskligheten kan fortsätta och utvecklas genom nya epoker, i fred och samförstånd.