Hur det började

_MG_3772fb

Pusselbitar som formar meddelanden

Göran Hägglund bor i en liten ort på den svenska landsbygden. Man kan kalla honom för ett medium eller en budbärare, eftersom han förmedlar ett budskap till oss som lever på jorden nu från andra existenser.

I mitten av 1990-talet kallades han att delta i ett uppdrag som var av yttersta vikt för mänsklighetens överlevnad. Göran började drömma livligt, och kom i kontakt med Amper, sitt högre jag i en annan dimension, den dimension som han i texten kallar för ”verkligheten”.

”Mänskligheten kommer att ställas
inför utmaningar vars proportioner
vi inte kan föreställa oss.”

Bit för bit började Göran att förstå att mänskligheten kommer att ställas inför utmaningar vars proportioner vi inte kan föreställa oss. Meddelandena kom till honom i drömmarna, och i texten får vi följa hans resa för att förstå budskapet, men också de dialoger han för med Amper och Ona, som är hans livskamrats Chreels högre jag.

Allt är ett och hör samman. Man kan säga att Amper, Ona, Jorun – som är det namn Göran kallas i texten – och Chreel är olika manifestationer av samma energi som även du och jag som läsare är en del av.

På morgnar och kvällar utför Göran sina ”gångar”, som han kallar dem, ett annat uppdrag för mänskligheten. Då hjälper han allt levande – människor, djur och växter – som lämnat livet i denna dimension till ljuset på den andra sidan.

Göran har genom åren skrivit dagbok över sina drömmar, de meddelanden han fått, kontakter han haft med den andra verkligheten och de reflektioner som de gett upphov till, samt erfarenheter och upplevelser han fått under sina gångar.

De är pusselbitar som så småningom formar en bild av kommande händelser. Dessa händelser är grunden till det budskap som texten förmedlar.

”Oavsett hur man uppfattar
Göran Hägglunds text är den
en uppmaning till eftertanke.”

Vi vet alla att livet en dag tar slut. Men vad händer om mänskligheten, den mänskliga projektet, stod inför risken att plötsligt utplånas helt? Hur skulle vi leva då? Vilka val skulle vi göra i vår vardag? Skulle vi förbereda oss på något sätt?

Oavsett hur man uppfattar Göran Hägglunds text är den en uppmaning till eftertanke. Tänk om vi kan göra något för att öka våra chanser, som individer och medlemmar av människosläktet, att överleva och att leva i fred och harmoni med varandra? Kan vi ta hjälp av det ännu outforskade för detta? Det gjorde Göran. Hans krönika berättar vad som hände.

Hela texten är skriven i form av en dagbok. Den publiceras i etapper, bit för bit tills hela texten är utlagd i slutet av mars. Den finns också i en engelsk version

Du kan läsa enbart de delar av texten som innehåller dialoger eller budskap från Amper, de finns i kategorin Sagt av Amper. Manifestet är en sammanfattning av Ampers budskap

Följ berättelsen från augusti 1990, dagbokens första inlägg. Eller läs de senaste inläggen i dagboken här