Sista inlägget i dagboken

Göran Hägglund

Kunskapen finns – nu är det upp till er

I sitt sista dagboksinlägg överlåter Göran till läsaren att avgöra vad som ska göras med den kunskapen som nu finns.

 

––––– ooOO – OOoo –––––

 

Till sist

Jag bryter mot allt i mitt tänkande. Jag begär inte ni ska förstå mig eller tro mig. 

Jag älskar det jag gör och lever för det hela mitt liv, dag som natt.

Jag har kommit dit att jag tror på mig själv. Det har inte varit lätt att nå dit. Jag tror mig förstå både det ena och det andra, det som varit, det som är och det som kommer.

Det är egentligen inte jag själv som upptäckt det jag gör och har gjort.

Det har funnit en kanal jag knappt själv förstår, som samtidigt lärt mig att ingenting fås gratis utan hela tiden skall jag arbeta för att så småningom komma till ett svar på mina syner, drömmar och frågor.

Den ohjälpligt största frågan har jag tyckt mig skönja efter många år med mycket slit och arbete. 

Frågan finns i boken och även svaret står där.

Det är ni själva som har makt att göra något.

Ni bestämmer själva.

Jorun

Er tjänare

Tidigare inlägg  •  Läs dagboken från början

Jag har kommit dit att jag tror på mig själv. Det har inte varit lätt att nå dit. Jag tror mig förstå både det ena och det andra, det som varit, det som är och det som kommer.”