18 och 25 december 2011: Dagboken

2015-02-16 11.27.02fb

Ögon som rymmer hela universum

Göran möter ett par ögon som innehåller allt som existerar. Han förstår också att kontakten med den han tänker på inte är bruten, trots att de befinner sig i olika dimensioner.


Read more

8 oktober och 10 november 2011: Dagboken

20131230_115706fbb-red

 

Möter vänliga själar i ljusa drömmar

Göran är på fest, han möter en ovanlig pojke som bor i ett tält och flera vänliga och trevliga människor. Det är drömmar som får honom att må bra. 


Read more

8 och 21 augusti 2011: Dagboken

20150516_103113fb

 

Ser själars övergång från ovan 

En kvinna virkar på ett stycke som bara blir kortare ju mer hon virkar. Göran bryter höften och hans gångar blir svårare att genomföra. Många kvinnor är intresserade av honom och han lockas med mycket pengar för att utföra ett arbete.


Read more

21 och 29 juli 2011: Dagboken

20140513_113158fb

Mörkrets krafter delade kropp och ande

Göran får kontakt med Chreel från andra sidan. Han förstår också varför anden i en avlägsen tid blev separerad från kroppen. 


Read more

24–26 juni och 13 juli 2011: Dagboken

20150430_085152fb

Medvetandet höjs, om än långsamt

Chreel har nu lämnat jordelivet och Göran ska ensam arbeta vidare med den stora uppgiften.  Han läser det han har skrivit i dagboken och förvånas över att han åstadkommit detta. 


Read more

26 maj och 10 juni 2011: Dagboken

20150103_130403fb

Rädslan griper tag i världen

Människor blir i Görans dröm rädda när de förstår att det han säger om kommande händelser är sant. Han förstår också att det ligger en enorm kraft bakom som inte kan hindras. 


Read more

11 april 2011: Dagboken

2014-08-19 17.11.13fb

Gräver grop, hittar små bitar information 

Göran träffar en pojke som var fullvuxen redan vid födseln. I en annan dröm gräver han fram små saker som förmedlar ett budskap han inte förstår. 


Read more

11 mars 2011: Dagboken

20141221_160233fb

Möter kärlek i olika skepnader

Göran möter Chreels själ i en vacker dröm. Han ser en skördetröska och förstår att skörden har börjat. 


Read more